42. El gall negre

Música i text: Pere Cases i Julià (1920)

Inserida de ple en el repertori de la música tradicional, “El gall negre” és una cançó de la qual coneixem el nom i cognom de l’autor, les circumstàncies que el van empènyer a fer-la i el nom dels protagonistes. És, per tant, un bon exemple d’un estil de cançó que podríem denominar ‘crònica de denúncia’.

Anuncis