20. Cançó dels traginers

Música i text: Tradicional (Segle XIX)

Els traginers eren els encarregats de transportar mercaderies, usant bèsties de càrrega com el cavall, el ruc, la mula o el bou. La seva feina era especialment important a les zones de muntanya, on hi havia pobles que podien quedar aïllats durant mesos per la neu. A banda de les mercaderies també transportaven informació i cançons.

Anuncis