11. El desembre congelat

Música i text: Tradicional (Segle XVIII)

És una de les nadales més populars i esteses arreu de Catalunya, amb una presència també molt considerable a l’illa de Mallorca. Bona part de l’encant d’aquesta cançó se centra en una melodia molt potent que enganxa des del primer moment, i que es torna addictiva als cinc últims versos de cada estrofa en fer unes repeticions: ‘D’una ro ro ro,/ d’una sa sa sa,/ d’una ro, d’una sa,/ d’una rosa bella,/ fecunda i poncella’.

Anuncis